ประวัติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
  อำนาจหน้าที่  
  ยุทธศาสตร์และภารกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
  โครงสร้างองค์กร  
  โครงสร้างบุคคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
     
  Fact Sheet
  สถานการณ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายไตรมาส
  ข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ  
     
  รายงานการสำรวจรายเดือน
  รายงานประจำปี
  ฐานข้อมูลปิโตรเลียม
   
รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง
รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
  ระเบียบการขอใช้ข้อมูล
   
     
  ความรู้เรื่องปิโตรเลียม
   
กำเนิดปิโตรเลียม
วิธีการสำรวจ
 
การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนบนพื้นดิน
การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนในทะเล
วิธีการเจาะสำรวจ
 
ประวัติการเจาะหลุมปิโตรเลียมในประเทศไทย
วิวัฒนาการของการเจาะหลุมปิโตรเลียม
เทคนิคการเจาะหลุมปิโตรเลียม
การสำรวจปิโตรเลียมกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
บทสรุป
วิธีการผลิต
 
ขบวนการผลิต
แหล่งผลิต
ศักยภาพปิโตรเลียม
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
   
  การดำเนินงานด้านปิโตรเลียม
   
สัมปทานปิโตรเลียม
 
ประวัติการเปิดให้ยื่นขอสัมปทาน
สัมปทานปิโตรเลียมปี พ.ศ. 2547
ข้อมูลผู้ถือสัมปทาน
แปลงสัมปทานที่เปิดยื่นขอ
แผนที่สัมปทานปิโตรเลียม
การสำรวจ
การผลิต
การขาย
 
ราคาปิโตรเลียม
ปริมาณและมูลค่าการขายรายเดือน
ปริมาณการส่งออกปิโตรเลียมรายปี
สรุปปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติปี2545
สรุปปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเหลวปี 2545
สรุปปริมาณการขายน้ำมันดิบปี 2545
รายได้จากปิโตรเลียม
 
ค่าภาคหลวง
ภาษีเงินได้
  พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย
  กฎหมายปิโตรเลียม
  ถ่านหิน
   
ความรู้เรื่องถ่านหิน
 
การกำเนิดถ่านหิน
การสำรวจหาแหล่งถ่านหิน
การผลิตถ่านหิน
การใช้ประโยชน์ถ่านหิน
ถ่านหินในประเทศไทย
 
ความเป็นมา
แหล่งถ่านหินในประเทศไทย
ปริมาณสำรองถ่านหิน
พื้นที่ศักยภาพถ่านหิน
ปริมาณการผลิต การใช้และการนำเข้า
ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
 
แผนภาพ
  สาระพลังงาน / E&P Focus
  สไลด์การบรรยาย
     
  ข่าว ชธ.
  สถานการณ์พลังงานในประเทศ
  สถานการณ์พลังงานโลก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ราคาปิโตรเลียม
  ปฏิทินกิจกรรม


     
  การประกวดราคาจ้างเหมา
  การสอบราคา
  การประมูลซื้อ

     
  เครื่องมือเทียบหน่วย
  พจนานุกรมปิโตรเลียม
  กฎหมายปิโตรเลียม
  รวมลิ้งค์
  คำถาม-คำตอบ
  กระดานถาม - ตอบ
  สายด่วนข้อมูล
  รับสมัครงาน


สงวนลิขสิทธิ์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ|ข้อกำหนดและเงื่อนไข
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 24-26 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0 2791 8300,02 791 8379-80 โทรสาร 0 2791 8378
แนะนำติชมได้ที่ navee@dmf.go.th